وکیل ملکی در بندرعباس

وکیل ملکی در بندرعباس

وکیل ملکی در بندرعباس

 

حوزه تخصصی وکیل ملکی بندرعباس : الزام به تنظیم سند رسمی، تقسیم ملک مشاع، خلع ید، رفع مزاحمت از ملک، تصرف عدوانی ،افراز ملک، مطالبه اجرت المثل وکیل ملکی در دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اموال غیر منقول تخصص دارد. حرفه وکالت مستلزم دانش، تجربه و تخصص است علی الخصوص در پرونده ها و موضوعات ملکی که گاهی پیچیدگی هایی وجود دارد که تنها وکیل ملکی با تجربه می تواند کمک کند. وکیل ملکی به تمامی قوانین و آیین نامه های ثبت اشراف داشته و بنا به تجربه ای که دارد تمامی جوانب پرونده را سنجیده و پس از آن اقدام به دفاع از موکل می نماید.

چگونگی و نحوه طرح دعوا از اهمیت بالایی برخوردار است و در روند دادرسی در تعیین محدوده حقوق اصحاب دعوی اثر اساسی دارد، بنابراین برای اینکه دعوا در روند و مراحلش دچار مشکل ناخواسته ناشی از بی تجربگی نباشد، ضروری است که موضوعات و دعاوی ملکی، را فردی بررسی، برنامه ریزی و رسیدگی نماید که در این دعاوی متخصص و با تجربه باشد. برای مثال وقتی شخصی ملک دیگری را تصرف می کند این وکیل ملکی متخصص است که باید تشخیص دهد که دعوای حقوقی تصرف عدوانی را مطرح کند یا کیفری

وکیل ملکی در بندرعباس

دعاوی ملکی عنوانی برای مجموعه ای از دعاوی است که به نوعی به موضوع ارتباط بین اموال غیر منقول و انسان مربوط می شوند. اموال غیر منقول به اموالی گفته می شوند که امکان جابجایی و نقل مکان ندارند از جمله زمین ، خانه و …

مواردی که وکیل ملکی در آن تجربه دارد:

رای دادگاه های بدوی و تجدیدنظر
رای اصراری
نظریه های مشورتی
رای وحدت رویه
نمونه دادخواست و معرفی دعوی
نشست های قضایی
رای شعب دیوان عالی کشور
علاوه بر تمام موارد گفته شده در پرونده های ملکی در ابتدا یک وکیل ملکی می بایست در خصوص تنظیم قرارداد و قوانین مربوط به آن تسلط کافی داشته باشد . زیرا رابطه نزدیک این دو و نیازی که وکیل ملکی به خواندن تخصصی قرارداد دارد، غیر قابل انکار است.

بعضی از اموری که بهتر است صرفا توسط وکیل امور ملک به آن رسیدگی شود، شامل:

الزام به تنظیم سند رسمی، تقسیم ملک مشاع | وکیل مجرب املاک مشاعی، خلع ید، رفع مزاحمت از ملک، تصرف عدوانی (توسط وکیل تصرف عدوانی) ،افراز ملک، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، تخلیه املاک استیجاری مشمول قانون ۵۶ و ۷۶، تائید فسخ معامله، مطالبه وجه التزام قراردادی، ابطال قرارداد اجاره، تعدیل اجاره بها، الزام به تحویل مبیع، الزام به اخذ پایان کار و سایر دعاوی ملکی

مزایای بهره‌گیری از وکیل ملکی

آیا می دانید سرقفلی غیر از حق کسب و پیشه است و ارزش ریالی آنها در یک مغازه واحد یکی نیست و برای واگذاری سرقفلی باید سند صلح در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد..!
آیا می دانید وفق مقررات قانونی نقل وانتقل سرقفلی ملک از طریق تنظیم سند صلح در دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر است و در این صورت خریدار جدید (سرقفلی)،  قائم مقام مستاجر قبلی می شود و ملزم است اجاره بها، به مالک ملک بپردازد ..؟
آیا میدانید در اجاره نامه های قدیمی که در آن سرقفلی به مستاجر منتقل نشده باشد و حسب مورد ایجاد حق کسب وپیشه برای مستاجر می شود، که علی الاصول بدون موافقت مالک قابل نقل و انتقال نیست ..!
آیا میدانید حق زارعانه منحصر به هر کار کشاورزی است و مفهوم حق زارعانه فقط منحصر به کشت گندم و جو نیست؟ زیرا حق زارعانه ناشی از سعی و تلاش زارع در ملک مورد تصرف است و این حق اعم از این که کشاورز گندم بکارد یا غرس درخت نماید .
آیا می دانید قبل از تقسیم ماترک هر یک از وراث می تواند دادخواست خلع ید بر علیه ورثه ای که ملک در تصرف وی است، به دادگاه ارائه دهد و الزام ورثه متصرف را به خلع ید از دادگاه بخواهد زیرا هر ورثه به ماخذ حصه ارثی مالک است و حق طرح و اقامه دعوا بدینگونه را دارد.
آیا می دانید هر گاه در وکالتنامه ای این عبارت تصریح شود ( معامله با خود و اخذ ثمن یا قیمت مورد معامله ) این عبارت صرفا به این معنا نیست که وکیل می تواند ثمن معامله را به نفع خود تصاحب کند، زیرا در صورتی می تواند ثمن معامله را به نفع خود تصاحب کند که در وکالتنامه چنین قید شود ( اخذ ثمن ولو به نفع خود ).
آیا می دانید خواسته خلع ید در دعوایی، مستلزم این نیست که قبلا درخواست کننده (ورثه) می بایستی حصه اش را معین نماید و به عبارت بهتر تقسیم ترکه شده باشد … زیرا با ثابت بودن مالکیت مورث و سهیم بودن(ورثه) دادخواست قابلیت استماع را در محاکم را دارد .
آیا میدانید اگر در ساختمانی شخصی که در طبقه اول ساکن است در قسمت نورگیر( حیاط خلوت) حق ندارد آن را مسقف نماید و اگر چنین استدلال نماید : چون مسقف کردن قسمت هم کف ملک برای ساکنان طبقات بالا، مزاحمتی ایجاد نمی کند و به این روند ادامه دهد، در این صورت بقیه ساکنین می توانند در رفع آن بکوشند و این اعتراض از طریق کمیسیون مربوطه شهرداری محل ملک رسیدگی می شود و شهرداری مالک طبقه همکف را ملزم می نماید که وضعیت نورگیر اعاده به وضع سابق نماید .
آیا می دانید اگر مالک ملکی ابتدا با سند عادی ملک خود را به دیگری بفروشد وسپس با در دست داشتن اسناد رسمی ملک، از طریق بانک، وام بگیرد و آن ملک را در بانک وثیقه گذارد، در این صورت از منظر قانونی افعال او موجد پیگیری خریدار بر علیه او به اتهام کلاهبرداری می شود. زیرا فروشنده، مال دیگری را به گرو گذاشته است.
آیا می دانید در بزه انتقال مال غیر، صرف علم به مال غیر سوء نیت وی مفروض است و نیازی به اثبات آن نیست بلکه این متهم است که باید عدم سوء نیت خود را به اثبات برساند .
و…

توصیه می شود برای حصول نتیجه مناسب در کمترین زمان ممکن و پیشگیری از فوت وقت در امور  ملک، خرید آپارتمان، اراضی و… قبل از اقدام به طرح شکایت در دادگستری و مراجع ذیصلاح از اطلاع رسانی از موضوعات مربوطه توسط وکیل در دعاوی ملکی بهره مند شوید و شتابزده و بدون مشورت با کارشناس حقوقی پرونده شکایت خود را به دادگستری تقدیم نکنید.. چرا که ممکن است از این حیث متضرر شده و حصول نتیجه ممکنه را با دست خود به تاخیر بیندازید !