وکیل رفع مسدودیت بندرعباس

وکیل رفع مسدودیت بندرعباس

 

وکیل رفع مسدودیت حساب بانکی در بندرعباس

 

علل مسدود شدن حساب بانکی و به تبع آن نحوه رفع مسدودی حساب بانکی متعدد است. مهم ترین این علل، می توان به علل زیر اشاره کرد:

  • مقررات داخلی بانک ها: به عنوان مثال راکد ماندن طولانی مدت حساب یا ناقص بودن مشخصات شناسایی مشتری که با مراجعه به بانک معمولا می توان آن را حل کرد.
  • دستور مرجع قضایی

در چه زمانی مراجع قضایی دستور به مسدودی حساب بانکی می دهند؟

از جمله اقدامات تامینی که جهت حفظ حقوق مردم و به ویژه خواهان یا شاکی در مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه های بدوی و تجدید نظر امکان آن وجود دارد صدور دستور مسدودی حساب بانکی افراد به میزان مورد دعوی است. در مواردی مختلف قانون این امر را به عنوان تکلیف یا اختیار برای مراجع قضایی در نظر گرفته است.

در دعاوی حقوقی مراجع قضایی در چه مواردی دستور مسدودی حساب بانکی را می دهند؟

  • در صورتی که حساب شما قبل از صدور رای قطعی مسدود شده است بهتر است با ارائه سریع دفاعیات موثر و قانع کردن قاضی جهت رفع مسدودی اقدام کنید.
  • چنانچه رای قطعی صادر شده و حساب شما جهت پرداخت محکوم به مسدود شده است باید سریعا جهت پرداخت اقدامات لازم را به عمل آورید.

موارد متداول مسدودی حساب بانکی چیست؟

از جمله مواردی که موجب مسدود شدن حساب بانکی می شود عبارتند از:

  • مسدودی حساب بانکی به خاطر ضمانت وام: افرادی که ضامن وامی شده اند، در صورتی که فرد وام گیرنده نتواند اقساط خود را پرداخت نماید، حساب ضامن مسدود خواهد شد.
  • مسدودی حساب بانکی به خاطر چک بلامحل: حساب افرادی که چک بلامحل کشیده اند به مدت 7 سال از تاریخ آخرین چک برگشتی مسدود خواهد شد.

در صورت مسدودی حساب بانکی در دعاوی کیفری چه اقداماتی می توان برای رفع مسدودی حساب بانکی انجام داد؟

در شکایت های کیفری در صورت مسدودی حساب بعد از تحقیق از بانک مربوطه در خصوص مرجع صادر کننده دستور مسدودی حساب حضور سریع و موثر در دادسرا و شعبه مسدود کننده بسیار مهم است.

در خصوص جرایم رایانه ای حتی در صورت متهم اصلی نبودن به صرف واریز وجه به حساب ممکن است دستور توقیف مبلغ مورد شکایت در حساب و در جرایم مهم تر دستور توقیف کل حساب از سوی دادسرای جرایم رایانه ای صادر شود.

توجه داشته باشید برخی از دعاوی حقوقی به تبع دعوای کیفری در دادسرا و دادگاه های کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرند و دستورات لازم از این مراجع صادر می گردد.

مسدود کردن و رفع مسدود شدن حساب بانکی توسط چه اشخاص و مراجعی صورت می پذیرد؟

جز در مواردی که در قوانین مربوط به چک گفته شده است، مراجع قضایی که صلاحیت رسیدگی به پرونده ها را داشته باشند، می توانند، اقدام به صدور انسداد حساب بانکی افراد حقیقی و حقوقی را به نفع دولت و یا حتی اشخاص دیگر کنند. مسدودی حساب بانکی و یا به عبارتی بازداشت وجوه و ارائه اطلاعات به مراجع تنها در صورت رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است. به طور کلی می توان گفت که انسداد حساب های اشخاص صرفاً منوط به دستور صریح مراجع قضایی است.

انسداد حساب مشترک نیز به مثابه حساب انفرادی بوده و کل حساب مسدود و سهم الشرکه شریکی که نام او در دستور انسداد ذکر نشده است حسب ضوابط مربوطه نگهداری میگردد و قابلیت پرداخت به وی را دارد. چنانچه مسدودی حساب به دستور مرجع قضائی به عمل آمده باشد، دستور رفع مسدودی حساب بانکی نیز از سوی مرجع قضایی مسدود کننده حساب باید به بانک واصل شود.

علاوه بر مواردی که در قانون چک برای مسدودی موجودی حساب بانکی مشتریان پیش بینی شده است مراجع دارای صلاحیت قضائی می‌توانند دستور بازداشت موجودی حساب بانکی اشخاص حقیقی یا حقوقی را به سود ذی نفع اعم از دولت یا اشخاص ثالث صادر کنند و یا از وضع حساب آنها کسب اطلاع نمایند. بانک ها ناگزیر به اجرای احکام صادره یا دستورات قضائی هستند.

چه اشخاص و مراجعی صلاحیت انسداد یا کسب اطلاع از حساب جاری مشتریان را دارند؟

حساب های جاری که مطابق با ضوابط و رعایت کامل مقررات و دستور العمل های بانک یاد شده افتتاح شده است به ترتیب ذیل قابل انسداد خواهد بود:

  • دستوری که توسط مراجع قضایی صادر شده است.
  • دستوری که به صورت مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
  • مشتری تقاضا کند.

در خصوص بند۳ ذکر این نکته مهم است که چنانچه مشتری شخصا تقاضای انسداد حساب جاری خود را کند باید بقیه چک های مصرف نشده را به شعبه برگرداند.

در غیر این صورت و تنها با اظهار مشتری، مبنی بر به سرقت رفتن دسته چک و یا مفقود شدن آن، شعبه مجاز به انسداد حساب جاری مشتری نیست و یا این که شعبه به صرف اینکه حساب مشتری فعال نبوده و یا اینکه سابقه صدور چک بلامحل را دارد مجاز به مسدود نمودن حساب نیست و در این مورد شعبه حساب مشتری را راکد و یا حسب مورد درگیر تلقی می کند. همچنین مراجع قضایی می توانند از وضعیت حساب افرادی که از آن ها شکایت شده را بررسی کرده و در صورت لزوم نسبت به مسدود کردن حساب بانکی اقدام کنند.

رفع مسدودی حساب بانکی توسط چه مراجع قضایی امکان پذیر است و چه قدر به طول می انجامد؟

همان گونه که گفته شد مراجع قضایی همچون مراجع دادسرای عمومی و انقلاب، قضات دادگاه های حقوقی و کیفری و نیز قضات شعب اجرای احکام دادگاه‌ های حقوقی، همچنین دادسرای های عمومی و انقلاب می توانند نسبت به مسدودی حساب بانکی اقدام کنند. اما پس از اینکه علت مسدود شدن حساب را از مراجع قضایی برطرف کردید، از سمت همان مرجع بایستی دستور رفع مسدودی حساب را دریافت کنید. سپس بر حسب مورد به اداره ی حقوقی بانک مربوطه مراجعه کرده و انسداد حساب خود را برطرف کنید.