وکیل دادگستری

وکیل دادگستری

انواع تخصص های وکلا

 

وکیل دادگستری می تواند در تخصص ها و زمینه های گوناگونی فعالیت نماید که در زیر به نمونه هایی از آن ها اشاره شده است:

وکیل خانواده: وکیل خانواده باید در امور حقوق و مقررات خانوادگی تسلط کامل و جامع داشته باشد. چنین شخصی می تواند وکیل محضری باشد که در دفتر خانه اسناد رسمی توسط فرد انتخاب می گردد تا به منظور انجام امور خانوادگی و مطالبات حق و حقوق ضایع شده اعضای خانواده اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنین می تواند وکیل دادگستری باشد که به نیابت از موکل خود در دادگستری و زیر مجموعه های آن اقدامات قضایی و احقاق حق را به عمل بی آورد.

وکیل ملکی: وکیل ملکی می بایست در مورد انواع املاک حقوقی و غیرحقوقی داشته باشد.

وکیل مهاجرت: وکیل مهاجرت باید در امور مربوط به مهاجرین به کشورهای دیگر و دریافت تابعیت از دولت های مورد نظر که در آن مقیم هستند، اطلاعات حقوقی کافی داشته باشد. همچنین باید بداند که چگونه از حقوق مهاجرین در کشورهای مقیم دفاع کند یا در مورد تابعیت آن ها به درستی اقدام نماید.

وکیل امور قراردادها: وکیل امور قراردادها در قراردادهایی که بین اشخاص تنظیم می شود اطلاعات نسبی حقوقی را دارا می باشد. این قراردادها بین اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی تنظیم می شود. بنابراین وجود وکیل کاردان در زمان عقد قراردادهای ذکر شده می تواند تا حدود زیادی از خسارات و کلاهبرداری های ممکن در آینده جلوگیری نماید.

وکیل شرکت ها: این نوع وکیل در امور مربوط به شرکت ها و انواع شرکت ها باید اطلاعات کامل حقوقی داشته باشد. شرکت های تجاری مشخص در قانون تجارت مانند شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت های تضامنی یا شرکت های غیر تجاری مانند شرکت های عام المنفعه و فرهنگی انواع این شرکت ها را شامل می شوند.

وکیل چک و سفته: اطلاع در مورد امور مربوط به انواع چک ها که از بانک های مختلف صادر می شود و همچنین راجع به سفته ها و گواهی عدم پرداخت انواع چک، و واخواست سفته و ظهر نویسان چک ها و حقوق و تکالیف مربوط به ظهر نویسان چک و سفته ها از وظایف وکیل چک و سفته می باشد. با داشتن اطلاعات لازم در این موارد وکیل می تواند از حقوق موکل خود به خوبی دفاع نماید.